Bộ GTVT ủng hộ chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường nối Vị Thanh – Cần Thơ giai đoạn 2.

Báo Đầu Tư cho biết Dự án Quốc lộ 61C (QL 61C) được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 25/4/2007, với quy mô 4 làn xe. UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thực hiện đầu tư hoàn thành giai đoạn 1, quy mô 2 làn xe và đưa vào sử dụng vào năm 2012. Đối với 2 làn xe còn lại chưa thể đầu tư do khó khăn về nguồn vốn.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, quy mô đầu tư 4 làn xe là phù hợp với Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, phù hợp với Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tuyến đường nối Vị Thanh – Cần Thơ giai đoạn 1 hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến nay.

Mặt khác, trong khi chưa bổ sung QL61C vào quy hoạch mạng đường bộ quốc gia, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương cho UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện dự án mở rộng QL61C để thắt chặt liên kết vùng, tạo động lực mới cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Theo báo PLO vàp tháng 10-2020, UBND tỉnh Hậu Giang đã có Tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư tuyến đường theo quy hoạch của địa phương và sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh.

Trước đó, tỉnh này đã có văn bản gửi Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp và UBND TP Cần Thơ xin ý kiến để có phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo công văn trả lời của Bộ GTVT, bộ thừa nhận tuyến nối Vị Thanh – Cần Thơ là tuyến đường địa phương Cần Thơ và Hậu Giang triển khai đầu tư xây dựng. Năm 2015, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, bộ đã có Quyết định chuyển tuyến đường này thành Quốc lộ 61C, Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được bổ sung vào quy hoạch mạng đường bộ quốc gia.

“Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng quy hoạch mạng đường bộ quốc gia theo Luật Quy hoạch và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung tuyến Quốc lộ 61C vào quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” – Công văn trả lời của Bộ GTVT nêu.

Trong khi chưa được bổ sung vào mạng quy hoạch đường bộ quốc gia, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường nối Vị Thanh – Cần Thơ theo quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt.

Đồng thời, Bộ này đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện dự án và chủ động huy động nguồn vốn hợp pháp để đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này.

Liên quan đến vấn đề bổ sung kinh phí thực hiện giai đoạn 2, Bộ KH&ĐT thông tin hiện Quốc hội chưa thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nên chưa có cơ sở để bố trí vốn cho dự án này trong giai đoạn 2021-2025.

Dự án tuyến đường nối Vị Thanh – Cần Thơ giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.500 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 3.550 tỉ đồng và đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ khoảng 978 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Nguyễn Triệu / Doanhnhanvn.vn

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/kien-nghi-mo-rong-duong-noi-vi-thanh-can-tho-giai-doan-2-27447.html